HUB PRESS

s e î n c a r c ă

S-a ajuns la un acord privind prima legislație a UE pentru reducerea emisiilor de metan

S-a ajuns la un acord privind prima legislație a UE pentru reducerea emisiilor de metan

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la un nou regulament al UE de reducere a emisiilor de metan din sectorul energetic din Europa, precum și în lanțurile globale de aprovizionare.

 

Metanul este un gaz cu efect de seră puternic - al doilea cel mai mare contributor la schimbările climatice după dioxidul de carbon (CO2) - și este, de asemenea, un poluant puternic al aerului. Acordul la care s-a ajuns marți, 14 noiembrie, este, prin urmare, esențial pentru realizarea Pactului ecologic european și pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

 

Acesta va obliga industria de gaze fosili, petrol și cărbune să măsoare, să monitorizeze, să raporteze și să verifice în mod corespunzător emisiile de metan, conform celor mai înalte standarde de monitorizare și să ia măsuri pentru a le reduce. Acordul vine cu doar câteva săptămâni înainte de COP28, în care UE își va continua angajamentul cu partenerii internaționali în ceea ce privește reducerea emisiilor de metan.

 

Reducerea emisiilor de metan în UE

 

Regulamentul convenit are ca scop stoparea eliberării evitabile de metan în atmosferă și reducerea la minimum a scurgerilor de metan de către companiile de energie fosilă care operează în UE.

 

Aceasta impune operatorilor să raporteze în mod regulat autorităților competente cu privire la cuantificarea și măsurătorile emisiilor de metan la nivel de sursă, inclusiv pentru activele neexploatate;

 

Obliga companiile de petrol și gaze să efectueze controale regulate ale echipamentelor pentru a detecta și repara scurgerile de metan de pe teritoriul UE în termene specifice;

 

Interzice aerisirea și arderea de rutină de către sectoarele de petrol și gaze și restricționează aerisirea și arderea non-rutină la circumstanțe inevitabile, de exemplu din motive de siguranță sau în cazul unei defecțiuni a echipamentului;

 

Limitează ventilația din minele termice de cărbune din 2027, cu condiții mai stricte care au loc după 2031;

 

Cere companiilor din sectoarele petrolului, gazelor și cărbunelui să realizeze un inventar al activelor închise, inactive, blocate și abandonate, cum ar fi puțurile și minele, să le monitorizeze emisiile și să adopte un plan de atenuare a acestor emisii cât mai curând posibil.

 

Creșterea transparenței și a acțiunii privind emisiile de petrol, gaze și cărbune.

 

UE importă o mare parte din petrolul, gazele și cărbunele pe care le consumă. Prezentul regulament va aborda, de asemenea, emisiile de metan legate de aceste importuri.

 

De asemenea, Comisia va pune în aplicare un instrument global de monitorizare a emițătorilor de metan și un mecanism de alertă rapidă pentru evenimentele de supraemisare, cu informații despre amploarea, recurența și localizarea surselor cu emisii mari de metan atât în interiorul, cât și în afara UE. Ca parte a acestui instrument, Comisia va putea solicita informații prompte cu privire la măsurile de abordare a acestor scurgeri din partea țărilor în cauză.

 

Începând cu ianuarie 2027, Regulamentul prevede ca noi contracte de import pentru petrol, gaze și cărbune să poată fi încheiate numai dacă exportatorii aplică aceleași obligații de monitorizare, raportare și verificare ca și pentru producătorii din UE. Regulamentul va stabili o metodologie de intensitate a metanului și nivelurile maxime care trebuie îndeplinite pentru noile contracte pentru petrol, gaze și cărbune.

 

Peste 150 de țări s-au angajat să își reducă emisiile de metan prin aderarea la Global Methane Pledge cu scopul de a reduce emisiile de metan cu 30% până în 2030, iar acest instrument va ajuta Comisia Europeană să lucreze cu partenerii pentru a atinge aceste obiective importante.

ARTICOL SCRIS DE:
Elena Marin