HUB PRESS

s e î n c a r c ă

România deține cea mai redusă rată de circularitate din Uniunea Europeană - Strategie națională și plan de acțiune pentru un beneficiu pozitiv de 14,32 miliarde de euro.

România deține cea mai redusă rată de circularitate din Uniunea Europeană - Strategie națională și plan de acțiune pentru un beneficiu pozitiv de 14,32 miliarde de euro.
Sursă foto: Stiri Pe Surse

Guvernul României, prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a colaborat cu Asociația Community Links pentru a găzdui marți, 15 noiembrie 2023, la Palatul Victoria, un eveniment de înalt nivel numit "Economia circulară în România". Acesta s-a concentrat pe Planul de Acțiune privind Economia Circulară pentru România (PAEC), care a fost aprobat prin HG nr. 927/5 octombrie 2023.

PAEC a fost creat având în vedere necesitatea ca România să ajute la realizarea obiectivului general de neutralitate climatică până în 2050, prevăzut în Pactul Ecologic European. Acest plan completează Strategia Națională privind Economia Circulară (SNEC), care a fost adoptată în septembrie 2022.

„După ce am finalizat procesul de realizare și adoptare a Planului de acțiune și a Strategiei naționale de economie circulară, continuăm să fim activi pentru facilitarea implementării. Alături de cei 80 de participanți am discutat beneficiile și provocările economiei circulare. Dincolo de aspectele și procesele tehnice, avem o estimare clară în cifre despre potențialul acestui domeniu: impact de 14,32 miliarde de euro, 0,5% din PIB, și crearea de 70 noi locuri de muncă la fiecare 1000 tone de deșeuri reciclate în România.”, a declarat László Borbély, Consilier de stat, Coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

La începutul evenimentului, Comisarul European pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius, a trimis un mesaj participanților prin care a evidențiat progresul României în dezvoltarea unui cadru instituțional care să faciliteze tranziția la economie circulară.

Trecerea la o economie circulară după aprobarea Planului de Acțiune privind Economia Circulară va necesita schimbări semnificative atât în instituțiile publice cât și în sectorul privat. Scopul este de a trece de la o economie liniară, bazată pe producție și consum, la una circulară unde valoarea produselor, materialelor și resurselor este păstrată cât mai mult timp posibil și generarea deșeurilor este minimizată.

Printre vorbitorii evenimentului s-au numarat Sorin-Ionuț Banciu - Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Mihaela Frăsineanu - Consilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului; Shane Colgan - Expert Economie Circulară, Agenția Europeană de Mediu; precum și reprezentanți ai ministerelor locale, companiilor private și bancherilor finanţatori.

Evenimentul "Economia circulară în România" a oferit o platformă de discuții cu privire la modificările necesare în politicile publice și strategiile companiilor pentru implementarea planului ce vizează dezvoltarea durabilă a țării. Au fost prezentate exemple de bune practici din diverse sectoare.

Miercuri, 15 noiembrie 2023, a avut loc un training cu reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor de stat pentru a facilita implementarea PAEC. Trainingul s-a adresat direct membrilor nominalizați în structura de implementare a Strategiei naționale privind economia circulară și s-a concentrat pe instruirea participanților cu privire la responsabilitățile lor specifice în cadrul celor 10R și Indicatorii de Economie Circulară ai PAEC. Sesiunile interactive au fost conduse de experți în economie circulară din Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”.

Acest eveniment face parte din eforturile Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă de a pune în aplicare Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Aceasta include mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), printre care: ODD 3 Sănătate și bunăstare, ODD 6 Apă curată și sanitație, ODD 12 Consum și producție responsabile, ODD 13 privind acțiunea în domeniul schimbărilor climatice, ODD 17 referitor la parteneriatele pentru realizarea obiectivelor.

ARTICOL SCRIS DE:
Ion Dumitrescu