HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Președintele Klaus Iohannis oprește o altă lege adoptată de Parlament și sesizează CCR

Președintele Klaus Iohannis oprește o altă lege adoptată de Parlament și sesizează CCR
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Klaus Iohannis a adresat luni Curții Constituționale o contestație de neconstituționalitate privind Legea care aprobă OUG 160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 referitoare la administrarea porturilor și căilor navigabile.

Această lege reglementează aprobarea OUG nr. 160/2020, un act normativ ce implementează la nivel național măsurile stabilite în Regulamentul (UE) 2017/352 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017, care se referă la un cadru privind furnizarea de servicii portuare și normele comune privind transparența financiară a porturilor.

"În urma parcurgerii procedurii de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 18/2023, în temeiul art. 77 alin. (2) coroborat cu art. 147 alin. (2) din Constituție, Parlamentul a adoptat legea cu o serie de modificări și completări care excedează limitelor deciziei instanței constituționale și care depășesc și limitele cererii de reexaminare formulată de Președintele României, motiv pentru care, considerăm că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2020 supusă controlului de constituționalitate a fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (4) și (5), art. 77 alin. (2) și art. 147 alin. (2) și (4) din Constituție", conform sesizării.

Inițial, președintele Iohannis a cerut reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 referitoare la administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996.

"La data de 29 noiembrie 2022, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituție, Președintele României a solicitat reexaminarea legii de către Parlament, pentru următoarele considerente:

  1. utilizarea unei terminologii neclare privind domeniile de studii necesare pentru selectarea membrilor organelor de conducere ale administrațiilor portuare ale porturilor în care infrastructura portuară aparține domeniului public sau privat al statului și nevoia corelării acestora cu legislația în domeniu;
  2. necesitatea menționării exprese a nivelului de studii solicitat în cadrul condițiilor de selecție;
  3. absența unor norme tranzitorii care să reglementeze situația persoanelor aflate în funcțiile de conducere din administrațiile portuare", notează Klaus Iohannis în document.

În contextul actual, art. 42 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 stipulează o procedură de selecție pentru membrii organelor de conducere ale administrațiilor portuare ce va cuprinde cel puțin unul dintre următoarele criterii obligatorii:

"a) competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice ce desfășoară activități specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval; sau b) competențe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experiență în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice, îndeplinind atribuții de conducere, reglementare sau control în domeniul naval". Prin urmare, acest act normativ consideră experiența în domeniul naval ca fiind esențială, menținerea unor standarde înalte de studii și experiență profesională pentru ocuparea pozițiilor de conducere ale administrațiilor portuare ale statului român reprezentând temeiul cererii de reexaminare.

În cadrul procedurii de reexaminare, singura modificare făcută de Parlament în legea de aprobare a constat în scurtarea duratei experienței profesionale necesare pentru a fi selectat ca membru al organelor de conducere ale administrațiilor portuare, de la minimum 5 ani la minimum un an de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice care desfășoară activități specifice sectorului transport, logistic și administrarea infrastructurii.

Iohannis a depus o sesizare de neconstituționalitate referitoare la legea de aprobare pentru că aceasta depășește limitele cererii sale inițiale de reexaminare. Acesta susține că legea a fost adoptată încălcând articolul 77 alin. (2), în raport cu articolul 1 alin. (5) din Constituţie, dar și încalcând articolul 147 alin. (4) referitor la jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind limitele contestaţiei Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea formulată de Președintele României.

Prin Decizia nr. 18/2023, Curtea Constituțională a admis contestația Președintelui României și a stabilit că Parlamentul a depășit limitele reexaminării, declarând legea neconstituțională.

"Deși Parlamentul trebuia să își limiteze intervenția la cadrul trasat de cererea de reexaminare a Președintelui, acesta a efectuat modificări și completări care excedează acestor limite, adoptând legea criticată cu încălcarea art. 77 alin. (2) și art. 147 alin. (2) și (4) din Constituție și a altor norme constituționale", subliniază Klaus Iohannis.

El consideră că noua formă reflectă o abordare legislativă diferită, mai permisivă în privința standardelor de selecție pentru pozițiile menționate, care depășește sfera ideilor discutate în cadrul dezbaterii pe care cererea de reexaminare ar fi trebuit să o declanșeze și care ar fi trebuit să se limiteze la clarificarea aspectelor menționate în conținutul ei (domeniul studiilor, nivelul acestora și introducerea unor norme tranzitorii), nu să schimbe domeniile în care trebuie dovedit minim 5 ani de experiență.

"Vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996 este neconstituțională", solicită Klaus Iohannis.

ARTICOL SCRIS DE:
Ana Ionescu