HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Decizia Parlamentului: Românii din străinătate vor avea posibilitatea de a primi titlurile de călătorie în format digital.

Decizia Parlamentului: Românii din străinătate vor avea posibilitatea de a primi titlurile de călătorie în format digital.
Sursă foto: Stiri Pe Surse

Miercuri, Camera Deputaţilor a dat aviz pozitiv legii care stipulează că titlurile de călătorie eliberate de reprezentanţele diplomatice sau consulare ale României pentru cetăţenii români aflaţi peste hotare, cu scopul de a se întoarce în ţară, pot fi emise şi în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform Agerpres.

Rezultatul votului a fost de 227 voturi pro şi 32 abţineri.

Legea aduce modificări şi completări la art. 22 din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Conform noilor prevederi, "titlul de călătorie este documentul care se eliberează în formă tipărită sau în formă electronică de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se întoarcă în ţară".

A fost introdus un nou articol care stabileşte că "titlul de călătorie eliberat în formă electronică este semnat cu semnaturā electronicā calificată şi este asimilat înscrisurilor autentice".

Proiectul mai prevede că "în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe dezvoltă capacităţile tehnice ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României pentru programarea electronică a cetăţenilor români în scopul accesării serviciilor consulare, precum şi pentru primirea şi recunoaşterea certificatelor, atestatelor şi altor documente în format electronic eliberate de autorităţile publice din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European".

Camera Deputaţilor este for decizional.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de președintele ţării și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOL SCRIS DE:
Ana Ionescu