HUB PRESS

s e î n c a r c ă

CSM se întâlnește cu reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor: Dialogul deschis este un mod adecvat de a rezolva problemele semnalate.

CSM se întâlnește cu reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor: Dialogul deschis este un mod adecvat de a rezolva problemele semnalate.
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Joi, a avut loc o întâlnire între Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR), unde s-a ajuns la concluzia că “soluţia dialogului deschis reprezintă o modalitate adecvată de remediere a problemelor semnalate de către corpul avocaţilor”. Discuțiile au inclus subiecte precum reducerea onorariilor avocaţilor din oficiu, conform news.ro.


Printr-un comunicat de presă, CSM a informat despre această întâlnire de lucru care a adunat reprezentanții instituției, Secția pentru judecători și membri aleși ai societății civile. Delegația UNBR a fost reprezentată de avocatul Traian Briciu, președintele UNBR, alături de trei vicepreședinți ai Uniunii - avocații Ion Dragne, Iosif-Sergiu Stănilă și Liviu Mihai.


Aceasta întâlnire a fost gândită ca un prilej pentru Consiliul Superior al Magistraturii să inițieze un dialog care să faciliteze colaborarea dintre instanțele judecătorești și corpul profesional al avocaţilor în vederea realizării unui act de justiţie de calitate.

“Consiliul consideră, astfel cum s-a subliniat şi în comunicările publice formulate în cursul anului, că soluţia dialogului deschis reprezintă o modalitate adecvată de remediere a problemelor semnalate de către corpul avocaţilor, în vederea identificării celor mai eficiente mecanisme pentru a evita în viitor orice deficienţe întâmpinate de avocaţi în desfăşurarea procedurilor judiciare”


CSM a menționat că au fost abordate diferite aspecte semnalate de UNBR referitoare la reducerea onorariilor avocaţilor din oficiu sau a cheltuielilor de judecată aferente onorariilor avocaţilor aleşi, nestabilirea unor intervale orare de judecare a cauzelor și necesitatea verificării puterii de reprezentare a avocatului pentru a se evita situaţiile în care profesia este practicată fără drept. De asemenea, au fost discutate soluții pentru acoperirea deficitului de personal în instanțe și posibilele consecințe negative privind prelungirea duratei procedurilor de judecată.

“O primă soluţie comună, însuşită bilateral, este reprezentată de necesitatea derulării unor întâlniri, în special în plan local, între reprezentanţii instanţelor şi cei ai barourilor, în cadrul cărora să se discute, cu o frecvenţă eficientă, consecinţele generate de aspectele semnalate de corpul avocaţilor, precum şi continuarea dialogului interinstituţional la nivel central prin persoane desemnate de UNBR care să gestioneze punctual aspectele învederate”


În cadrul întâlnirii a fost evidențiată necesitatea analizării continue a problemelor concrete pentru a putea adopta soluții viitoare, respectând independența judecătorului și identificând soluții funcționale. Acest lucru include și necesitatea formulării unor propuneri de modificare legislativă.

“Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi transparenţă a sistemului judiciar, aceasta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele ce le sunt conferite de Constituţie şi de celelalte acte normative, şi va efectua în continuare demersurile necesare îndeplinirii şi conservării acestui deziderat”


La începutul lunii octombrie, UNBR a trimis un memoriu Guvernului, Ministerului Justiției și CSM cu principalele disfuncționalități identificate în sistem. În data de 4 octombrie, a avut loc protestul “Ziua fără avocați”, când apărătorii nu au intrat în sălile de judecată decât în cazurile urgente.

ARTICOL SCRIS DE:
Dan Petrescu