HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Celebrații ale zilei de 14 noiembrie: Sfântul Apostol Filip, Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și începutul Postului Nașterii Domnului.

Celebrații ale zilei de 14 noiembrie: Sfântul Apostol Filip, Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și începutul Postului Nașterii Domnului.
Sursă foto: Agerpres

Comemorările zilei de 14 noiembrie - Sfântul Apostol Filip/ Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului/ Începutul Postului Crăciunului

Ortodoxe Sf. Apostol Filip; Sf. Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Începutul Postului Nașterii Domnului) Greco-catolice Sf. apostol Filip Romano-catolice Ss. Ştefan-Teodor, episcop martir; Serapion, călugăr martir.

Sfântul Apostol Filip este amintit în calendarul religios ortodox în ziua de 14 noiembrie.

Este un membru al celor doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, născut în orașul Betsaida din Galileea. "În apropierea Mării Galileii se afla un oraș numit Betsaida, lângă Horazin și Capernaum. Betsaida în ebraică înseamnă "Casa Vânătorilor", pentru că acolo trăiau pescarii. În acest oraș s-au născut trei apostoli: Petru, Andrei și Filip". (Viețile Sfinților) "Filip a fost trimis la școală de părinții săi când era mic și a devenit foarte priceput în Sfânta Scriptură, înțelegând bine toate profețiile despre Mesia așteptat. Când citea aceste profeții, inima i se umplea de dragoste pentru Iisus, pe care încă nu îl cunoștea și era plin de dorința de a-L vedea, pe care mulți ar fi vrut să-L vadă și nu L-au văzut". (Viețile Sfinților) Iisus i-a spus: "Urmează-mi", după cum relatează Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa (I, 43), iar Sfântul Apostol Filip a urmat cu credință această chemare. După Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime, când apostolii au primit putere divină pentru a propovădui Evanghelia ("evangelie" în greacă înseamnă "veste bună" sau "bună vestire") lumii, fiecare apostol și-a tras la sorți locurile unde va merge pentru a răspândi credința. Sfântului Apostol Filip i-au fost atribuite Frigia și Hieropolis. A călătorit prin întreaga Asia Mică și s-a întâlnit cu Sfântul Apostol Bartolomeu; împreună au poposit în Lidia, apoi la Hieropolis. A suferit multe chinuri și ispite pentru a face cunoscut mesajul evanghelic printre națiunile păgâne. A fost ucis la Hieropolis, fiind răstignit cu capul în jos.

Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, este comemorat de două ori pe an: pe 14 noiembrie și în a doua duminică a Postului Mare (Postul Paștelui).

S-a născut la Constantinopol. A rămas orfan de tată de mic și a fost crescut de mama sa care i-a asigurat o educație solidă. Sfântul Grigorie a intrat în viața monahală încă din tinerețe, împreună cu familia sa. Mama lui s-a retras într-o mânăstire de maici, iar el și frații săi au plecat la Muntele Athos. La Mânăstirea Vatoped din Muntele Athos, Sfântul Grigorie a trăit sub îndrumarea spirituală a părintelui Nicodim. În timpul disputelor teologice legate de isihasm, Sfântul Grigorie Palama a aparat Ortodoxia, fiind un susținător al teologiei energiilor necreate (1337-1368). Sfântul Grigorie Palama a fost un apărator al monahilor isihaști care practicau lucrarea trezviei și rugăciunea neîncetată și vedeau lumina necreată a lui Dumnezeu. Oponenții isihaștilor negau posibilitatea vederii lui Dumnezeu, afirmând că Dumnezeu nu poate fi văzut de om. Negând distincția dintre esență și energii în Dumnezeu, aceștia excludeau orice posibilitate de comuniune reală a omului cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie a fost numit arhiepiscop al Tesalonicului, făcând multe minuni și vindecând mulți bolnavi. A trecut la cele veșnice în 1340, la vârsta de 63 de ani. A fost canonizat la nouă ani după moartea sa. Moaștele Sfântului Grigorie Palama se păstrează la Tesalonic. (sursă: volumul "Viețile Sfinților")

ARTICOL SCRIS DE:
Ion Dumitrescu