HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Celebrarea zilei de 16 noiembrie - Ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

Celebrarea zilei de 16 noiembrie - Ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Matei
Sursă foto: Agerpres

Comemorările zilei de 16 noiembrie - Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Ortodoxe
Sf. Ap. și Evanghelist Matei Greco-catolice
Sf. ap. și ev. Matei Romano-catolice
Ss. Margareta a Scoţiei, regină; Gertruda, fc.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei este celebrat în calendarul creştin ortodox pe data de 16 noiembrie.

Sfântul Evanghelist Matei este recunoscut ca unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos şi unul dintre cei patru evanghelişti, alături de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Luca şi Sfântul Evanghelist Marcu. Aceștia sunt autorii celor patru Evanghelii, care formează nucleul principal al Noului Testament. Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei rezida în Capernaum și își câștiga existența ca vameș în perioada în care Iisus Hristos predică în regiunea Galileii. "Fiul lui Dumnezeu, Unul fără de păcat, Care a venit pe pământ cu asemănare omenească să mântuiască pe oamenii cei păcătoşi, trecând prin Capernaum, a văzut un om şezând la vamă care se chema Matei şi a zis către dânsul: Vino după Mine! Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a sculat de la vamă și, abandonând totul, l-a urmat pe Hristos; apoi Domnul a intrat în casa lui, iar Matei i-a făcut ospăţ. Acolo s-au adunat la Matei vecinii lui, prietenii lui și mulți cunoscuți, vameși și păcătoși și au șezut împreună cu Hristos și cu ucenicii Lui. Deci s-a întâmplat să fie acolo farisei și păcătoși; aceștia șezând împreună cu păcătoșii au zis către ucenicii Lui: Pentru ce dascălul vostru mânâncă și bea cu păcatoșii și cu vameșii? Iar Domnul, auzind vorbele lor, le-a răspuns: Nu trebuie doctor celor sănatosi, ci bolnavilor, că n-am venit să chem la pocaința pe cei drepți, ci pe cei pãcãtoși. Din acel moment Sfântul Matei s-a transformat în ucenic al lui Hristos și a fost onorat ca unul dintre cei doisprezece apostoli". (Viețile Sfinților) Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost denumit Levi al lui Alfeu de către ceilalți trei evangheliști, pentru a-i ascunde trecutul ca vameș, un rol disprețuit în societatea evreiască, pentru prestigiul apostoliei la care a ajuns mai târziu. Cu toate acestea, Sfântul Evanghelist Matei, din modestie profundă, scrie despre sine în propria sa Evanghelie și dezvăluie numele său, povestind tuturor viața pe care o ducea anterior, fără să se rușineze de păcatele sale. Rolul de vameș era respins de evrei, deoarece vameșii colectau taxele datorate stăpânirii romane și adesea comiteau abuzuri. Despre chemarea sa divină, Sfântul Evanghelist Matei relatează: "Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei și i-a zis acestuia: Vino după Mine. Și sculându-se, a mers după El". (Matei cap. 9,9) De atunci Sfântul Apostol Matei s-a transformat în ucenic al lui Hristos și a fost onorat ca unul dintre cei doisprezece apostoli. După primirea Duhului Sfânt (în ziua de Cincizecime, la Ierusalim), a scris în limba aramaică una dintre cele patru Evanghelii care formează Noul Testament, aceasta fiind cea dintâi în ordine cronologică (anii 43-44). "Iar după primirea Duhului Sfânt, Sfântul Matei, mai înainte decât toți ceilalți evangheliști, a scris Evanghelia în limba evreiască, pentru evreii care crezuseră și a scris-o după opt ani de la Înălțarea Domnului, propovaduind această Evanghelie prin multe țari". (Viețile Sfinților) A răspândit Evanghelia în patria sa, apoi în Parția, Midia, Etiopia, vestind tuturor mântuirea prin Iisus Hristos. A suferit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug. (sursă: vol. "Viețile Sfinților")

ARTICOL SCRIS DE:
Mihai Popescu