HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Sindicatul Unit TAROM avertizează că avioanele ar putea rămâne la sol începând cu 1 decembrie.

Sindicatul Unit TAROM avertizează că avioanele ar putea rămâne la sol începând cu 1 decembrie.
Sursă foto: romanialibera.ro

Reprezentanții Sindicatului Unit TAROM (SUT) au declarat că dacă operatorul aerian de stat TAROM nu va fi scutit de prevederile legii 296/2023 privind anumite măsuri fiscale și bugetare, pe care o denumesc „legea rușinii naționale”, iar alte companii cu majoritatea capitalului de stat, dar care nu operează într-o piață concurențială vor fi exceptate, atunci începând cu data de 1 decembrie piloții, însoțitorii de bord, mecanicii de aviație și personalul operativ de sol „nu vom mai ridica niciun avion de la sol”. „Dacă TAROM nu va fi scutită de aplicarea acestei Legi a «rușinii naționale» iar alte companii cu majoritatea capitalului de stat, dar care nu operează neapărat într-o piață concurenţială vor fi exceptate, noi, membrii Sindicatului Unit TAROM (SUT), începând cu 1 decembrie 2023, piloți, însoţitori de bord, mecanici ai aviaţiei şi personal operativ de sol nu vom mai ridica niciun avion de la sol” menţionează sindicaliştii TAROM într-un comunicat transmis miercuri News.ro. După apariția „legii austerităţii”, Sindicatul Unit TAROM a trimis un Memorandum Guvernului și Ministerului Transporturilor pentru ca operatorul aerian să fie exceptat de la aceste prevederi, adaugă sursa citată, conform news.ro. „Observăm în presă, fără surprindere, că domnul Grindeanu, ministrul Transporturilor, a uitat de compania de aviație TAROM prin discutarea în Guvern a unui Memorandum pentru excluderea CFR Călători, CFR Marfă și Metrorex de la prevederile acestei legi. Dorim să îl întrebăm și pe această cale, deoarece nu dorește să discute cu noi pe calea sindicală specificată de Legea 367/2022, de ce discriminează din nou angajații companiei TAROM? Nu este activitatea din aviație interesantă pentru dumneavoastră domnule ministru?”, se arată în comunicat. Sindicaliştii subliniază că au semnalat în Memorandum că prevederile Legii ar urma să instituie condiţii restrictive pentru TAROM, care ar putea pune compania într-o poziție dezavantajoasă concurenţial. Aceste condiții vor duce la crearea unui mediu nefavorabil față de operatorii privați din domeniu într-un mediu concurenţial intens şi complet liberalizat cu privire la accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian şi politicile tarifare. „Aceste condiții vor limita dezvoltarea companiei și vor accentua deficitul deja existent al personalului specializat în cadrul companiei, împiedicând angajarea sau menținerea personalului înalt specializat prin pachete salariale atractive în raport cu oferta din piaţa muncii și gestionarea flexibilă a bugetului de salarii, în funcţie de necesităţile de operare, dar şi de fluctuaţiile manifestate pe piaţa muncii din domeniul aviaţiei comerciale”, conform sursei citate. „Având în vedere că TAROM este o companie publică finanțată integral din venituri proprii, care operează într-o piață concurențială în continuă schimbare, restricțiile impuse prin prevederile Legii sunt explicabile doar pentru întreprinderile publice care funcționează într-o piață neconcurențială. În mod evident, aceste restricții vor împiedica desfășurarea eficientă a activităților economice ale TAROM. TAROM nu va putea să devină profitabilă în aceste condiții concurențiale, unde operatorii aerieni privați concurenți, români sau străini, nu trebuie să facă faţă unor condiţii restrictive privind gestionarea resurselor umane, materiale și tehnice. Prin urmare este necesar ca Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM S.A. să fie exceptată de la aplicarea prevederilor prin care operatorul aerian naţional va fi pus în dezavantaj concurenţial ca urmare a imposibilitatii de a asigura un regim normal în vederea soluţionării operative a cerinţelor pieţei”, mai spun sindicaliştii. Ei trag un semnal de alarmă că, dacă Legea va fi aplicată, TAROM nu va putea respecta drepturile salariaților prevăzute de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronavigant sau de Legea nr. 95/2008 Statutul personalului nenavigant tehnic din aviația civilă din România. „Potrivit art. 6 din Statutul personalului aeronavigant, activitatea personalului aeronautic civil navigant profesionist se desfășoară în condiții speciale de muncă. De asemenea, la articolul 17 din acest statut se prevede că: «Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizaţii de zbor, sporuri şi alte adaosuri, precum şi drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiţii de cazare, alimentaţie pentru întărirea și protecția organismului, asigurarea medicală și viața și asigurarea accidentelor pe durata misiunilor de zbor și alte drepturi specifice acordate diferențiat pe categorii personale funcție calificările și licențele deținute, activitățile și misiunile executate, condițiile specifice de muncă, nivelul de pregătire profesională, funcția deținută la bordul aeronavei civile, responsabilitățile acordate și riscul asumat»”. „De asemenea, conform art. 42 din același Statut, personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă beneficiază printre altele de următoarele drepturi: salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare stabilita prin contractele colective şi/sau individuale de muncă pentru societatile comerciale şi prin grilele de salarizare pentru unitatile bugetare în funcţie de nivelul pregatirii profesionale, licenta de zbor calificările obţinute funcţia detinuta la bordul aeronavei civile complexitatea activitati desfasurate responsabilitatile acordate si riscul asumat; sporuri specifice activitatii de zbor datorate condiţiilor speciale existente în mediul aerian suprasolicitari psihice şi nervoase stresului zgomotului intens şi durată periculosului nocivitatilor radiaţiilor şi radiaţiilor cosmice substanţelor chimice toxice acceleraţiilor şi vibraţiilor dupa cum urmeaza: spor aviatie; spor pentru condiţii speciale; spor pentru condiţii grele; spor periculozitate; spor radiaţii cosmice; spor stres; spor cască radio; spor condiţii nocive; spor ecran; spor pentru zborul la joasă înalţime; spor tratamente aviochimice ; spor acrobaţie. Aceste sporuri se aplică diferențiat în funcție de specificul activității de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist și pot fi incluse în salariul de bază sau așa cum va fi convenit în contractele colective și/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul”, mai explică sursa citată. De asemenea, beneficiază de un spor pentru vechimea în muncă stabilit conform legii și o indemnizație orară pentru zbor sau o indemnizație pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii personale aeronautice civile navigante profesionale, pe funcțiile îndeplinite la bordul aeronavelor și pe tipurile de aeronave civile. Cuantumul acestora este stabilit prin contractele colective și/sau individuale de muncă pentru societatile comerciale si prin grilele de salarizare pentru unitatile bugetare. „În caz contrar, aplicarea Legii ar pune TAROM în imposibilitatea de a asigura remunerația personalului aerianavigant corespunzatoare activității lor conform Statutului personalului aerianavigant. De asemenea, nu s-ar mai putea aplica prevederile Legii 95/2008 Statutul personalului nenavigant tehnic din aviația civilă în toate aspectele legii, inclusiv acordarea celor 18 salarii compensatorii la ieșirea la pensie, ceea ce ar duce la migrarea personalului tehnic din TAROM, personal puternic calificat și certificat, către companiile concurente. Astfel, limitarea remunerației personalului aerianavigant prin raportare la remunerația membrilor Consiliului de Administrație sau a personalului din conducerea executivă va duce la imposibilitatea TAROM de a respecta drepturile prevăzute de lege pentru personalul aerianavigant, încălcând astfel dreptul acestora la muncă și afectând siguranța zborului”, atrag atenţia sindicaliştii TAROM. Aceștia mai menționează că drepturile angajaților TAROM sunt reglementate atât de legislația specifică activității aeronautice cât și de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate iar angajatorul nu poate modifica unilateral contractele individuale încheiate cu salariații. Prin urmare aplicarea prevederilor Legii ar pune Compania în situaţia de a încalca Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate precum şi contractele individuale ale salariaţilor cu consecinţa previzibilă a iniţierii conflictelor individuale şi colective care pot ajunge până la grevă determinând imposibilitatea TAROM de a-şi exercita activitatea. O altă consecință indirectă a aplicării prevederilor Legii va fi încălcarea dreptului salariaților la negocieri colective, susţin sindicaliştii. „Sindicatul Unit TAROM (SUT) a transmis încă din luna iulie o Notificare de declanșare a Conflictului Colectiv de Muncă înregistrată SG cu nr. 3216/14.07.2023 notificare la care se vor mai adauga alte multe nerespectari ale CCM în vigoare”, conchide comunicatul de presă.

ARTICOL SCRIS DE:
Ana Ionescu