HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Programul național de investiții în infrastructura de sănătate este lansat de MIPE

Programul național de investiții în infrastructura de sănătate este lansat de MIPE
Sursă foto: Guvernul Romaniei

MIPE a lansat recent Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura de Sănătate. Potrivit informaţiilor furnizate, o ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul necesar pentru ca potenţialii beneficiari să poată promova proiectele, cu scopul de a asigura accesul la servicii medicale esenţiale pentru toată populaţia, îmbunătățirea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.

Programul dispune de un buget total de 10 miliarde lei, finanțat inclusiv prin contracte de împrumut cu instituții financiare interne sau internaționale. Acesta va fi administrat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Fiecare proiect poate primi o finanțare maximă din Program care variază în funcție de tipul spitalului: 1 miliard lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale monospecialitate; 350,5 milioane lei pentru spitale municipale/municipale de urgență; 250 milioane lei pentru spitale orășenești.

Beneficiari eligibili ai programului sunt unități administrativ-teritoriale conform articolului 5 lit. pp) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2019 (cu modificările ulterioare), care au în subordine sau administrează unități sanitare publice, precum și instituții publice centrale cu aceeași descriere. Lista beneficiarilor include și spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență, spitale județene/județene de urgență, spitale monospecialitate și institute care desfășoară activitate medicală spitalicească și prespitalicească sub autoritatea Ministerului Sănătăţii sau a altor autorităţi/instituţii publice centrale.

Investițiile eligibile sunt cele care vizează construcția de clădiri noi și dotarea lor, lucrările de modernizare/reabilitare și dotare, precum și extinderea la construcțiile existente. Cu toate acestea, investițiile care au ca scop exclusiv achiziția de dotari nu sunt eligibile.

Fondurile pentru finanțarea programului provin din diverse surse: transferuri către bugetele locale de la bugetul statului; împrumuturi contractate în conformitate cu legislaţia privind datoria publică; sume alocate din bugetele locale; alte surse legal constituite.

Detaliile implementarii programului vor fi stabilite în normele metodologice ce vor fi elaborate ulterior. După aprobarea Ordonanţei de urgenţă, elaborarea acestor norme se va face într-un termen de 90 zile - martie 2024.

Potentialii beneficiari pot depune cereri pentru obţinerea avizului de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice - aprilie 2024. Cererile de finanțare vor fi depuse la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în termen de 45 zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice - 15 mai 2024.

Evaluarea cererilor va avea loc între 15 mai și 15 august 2024. Lista proiectelor propuse pentru finanțare va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern în septembrie 2024, iar contractele de finanțare vor fi semnate în octombrie 2024.

ARTICOL SCRIS DE:
Ana Ionescu