HUB PRESS

s e î n c a r c ă

CCR a aprobat sesizarea ÎCCJ: Legea care prelungește termenele pentru polițele de asigurare emise de companii în insolvență este neconstituțională.

CCR a aprobat sesizarea ÎCCJ: Legea care prelungește termenele pentru polițele de asigurare emise de companii în insolvență este neconstituțională.
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Marţi, Curtea Constituţională a acceptat în unanimitate obiecţia de neconstituţionalitate adusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe OUG. Aceasta stipulează că termenele pentru poliţele de asigurare şi reasigurare încheiate de companiile de asigurare care se află într-un proces insolvență sunt extinse cu 90 de zile. S-a decis că legea este neconstituțională. Motivele acestei decizii nu se referă la conținutul actului normativ, ci la tehnica legislativă.

Curtea Constituţională a validat obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și a determinat că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2023 pentru introducerea unei extinderi a termenelor prevăzute la articolul 262 alineatul (3) indice 2 din Legea nr.85/2014 despre procedurile prevenirii insolvenței și insolvenței este neconstituțională, conform articolului 1 alineatul (5), articolului 61 alineatul (2), articolului 75 alineatul (1) și articolului 115 alineatul (7) din Constituție, menționează CCR într-un comunicat oficial.

În plus, CCR precizează că „dispoziţiile art.II din legea criticată nu se subsumează nici obiectului de reglementare şi nu se reflectă nici în titlul legii adoptate, ceea ce este contrar prevederilor art.115 alin.(7) din Constituţie şi art.1 alin.(5) din Constituţie”. Sesizarea a fost formulată de ÎCCJCe prevede proiectul de lege

Conform proiectului legislativ aprobat de parlamentari pe 26 martie 2024, „în cazul operatorilor economici care funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale, aflaţi, la data intrării în vigoare a prezentei legi, într-o procedură de concordat preventiv, durata de derulare a concordatului/planului de restructurare poate fi prelungită, la cererea debitorului, pentru motive justificate, cu cel mult 5 ani”.

De asemenea, actul normativ menționează că „administratorul concordatar poate solicita judecătorului sindic, în al cincilea an de derulare a concordatului preventiv/planului de restructurare, omologarea prelungirii duratei de derulare a concordatului preventiv/planului de restructurare, potrivit alin. (1), şi a modificării măsurilor corespunzătoare acestei prelungiri”.

„Creditorii concordatari/afectaţi care au votat împotriva prelungirii termenului concordatului preventiv/planului de restructurare, precum şi creditorii neconcordatari îşi pot recupera creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege, inclusiv vor putea formula cereri de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitor”, adaugă legea adoptată de Camera Deputaţilor pe 26 martie.

În plus, OUG 71/2023 stipulează că „pentru poliţele de asigurare/reasigurare încheiate de societăţile de asigurare/reasigurare aflate în procedură de insolvenţă în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, termenele de încetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevăzute la art. 262 alin. (3²) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile”.

ARTICOL SCRIS DE:
Mihai Popescu