HUB PRESS

s e î n c a r c ă

Angel Tîlvăr afirmă că Armata României este de asemenea preocupată de atenuarea impactului schimbărilor climatice.

Angel Tîlvăr afirmă că Armata României este de asemenea preocupată de atenuarea impactului schimbărilor climatice.
Sursă foto: Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Apărării Naționale a adoptat un plan strategic pentru pregătirea Armatei României în vederea abordării schimbărilor climatice și tranziției energetice. Acest lucru face parte din eforturile mai largi ale instituției militare de a îmbunătăți capacitatea de adaptare și reziliență.

Tema schimbărilor climatice în domeniul apărării (Climate Change and Defence) a câștigat teren atât pe agenda NATO, cât și pe cea a Uniunii Europene în ultimii ani. Ministerul Apărării Naționale s-a concentrat mai mult pe acest subiect ca urmare a acțiunilor întreprinse la nivelul celor două organizații, cu o coordonare interinstituțională intensificată pentru implementarea acțiunilor stabilite la nivel guvernamental și alinierea la procesele derulate în context european și euroatlantic.

În martie 2022, Busola Strategică a Uniunii Europene a stabilit un obiectiv ambițios care implică armonizarea acțiunilor întreprinse de statele membre. Mai exact, se dorește elaborarea coordonată de strategii naționale privind adaptarea la schimbările climatice și adoptarea acestora până la sfârșitul anului 2023.

România s-a aliat Centrului de excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității, găzduit de Canada, semnând un Memorandum de înțelegere la Summit-ul de la Vilnius, din 13 iulie 2023.

Ministrul Angel Tîlvăr a declarat: „Strategia privind pregătirea Armatei României pentru abordarea schimbărilor climatice și tranziția energetică reprezintă un prim pas în materializarea angajamentelor asumate de România pe parcursul ultimilor ani. Avem datoria, dar și oportunitatea de a cultiva o atitudine responsabilă în rândul Armatei României cu privire la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Adoptarea Strategiei a constituit un imperativ, dat fiind angajamentul nostru și implicarea în acțiunile recente la nivelul NATO și UE privind reducerea emisiilor de carbon și creșterea eficienței energetice în domeniul apărării. În următorii ani, atingerea obiectivelor stabilite prin Strategie va fi posibilă doar printr-o colaborare interinstituțională eficientă și în strâns dialog cu societatea civilă, mediul de afaceri și comunitatea de cercetare-dezvoltare”.

Strategia stabilește un obiectiv orientativ pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 50% până în anul 2040. Ea include un calendar de implementare cu obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung.

ARTICOL SCRIS DE:
Mihai Popescu